Toggle Filter

Showing 1–3 of 3 results

All Scrap Items

PET AND RAFFY JUNKSHOP

  • Manila, Metro Manila (NCR)

Bumibili po ako ng Pvc Scrap♻️Karton at Bakal Basta po maramihan? #May Pera sa Basura? #Junk shop owner♻️ #Save Mother Earth?

Recycling Center or Waste Management Company
117 Views
On Call
All Scrap Items

AMBER SCRAP BUYER

  • Manila, Metro Manila (NCR)

We Buy E-waste (COMPUTERS, LAPTOPS, CPU AND PRINTERS) , Aircon and Chillers!  

Recycling Center or Waste Management Company
116 Views
On Call
JRTST
All Scrap Items

JRTST

Just In!
  • Manila, Metro Manila (NCR)

Recycling Center or Waste Management Company
5 Views
155